Przedszkole, SP, SPdP dla dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Religijne życie szkoły

     Troska o wymiar duchowy wychowanków zajmuje poczesne miejsce w życiu naszego Ośrodka. Koncentruje się ona na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony obejmuje przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów świętych – I Spowiedzi i Komunii św. oraz Sakramentu Bierzmowania. Przy czym - każdy uczeń jest traktowany indywidualnie i w zależności od potrzeby otoczony dodatkową troską. Dokonuje się to w aktywnej współpracy katechetów i rodziców dzieci z kapelanem i duszpasterzem naszego Ośrodka, który od lat związany z katechezą specjalną jest odpowiedzialny za bezpośrednie przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów. Przyjęcie sakramentów dokonuje się zazwyczaj podczas uroczystości na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, do której należy Ośrodek. Zakończeniem tych uroczystości są zorganizowane dla uczniów i ich rodziców pielgrzymki: dla dzieci pierwszo-komunijnych do Ludźmierza, dla młodzieży do Łagiewnik lub Częstochowy.

     Druga płaszczyzna troski o życie religijne uczniów to umożliwienie im udziału w życiu Kościoła na przestrzeni roku liturgicznego. Uczniowie nie tylko uczestniczą w lekcjach katechezy, ale mają możliwość skorzystania z posługi sakramentalnej (spowiedź) zorganizowanej czterokrotnie w ciągu każdego roku szkolnego: na początek i zakończenie oraz przed świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Uczestniczą też w specjalnie dla nich i przez nich przygotowanej Eucharystii.

     Wieloletnią tradycją naszego Ośrodka są organizowane w okresie Wielkiego Postu 3-dniowe Rekolekcje, które odbywają się na terenie Ośrodka i są zróżnicowane pod względem treści i programu dla odpowiednich szkół. Podobnie też w ciągu roku szkolnego uczniowie uczestniczą w programach związanych z aktualnymi wydarzeniami w życiu Kościoła lub wynikającymi z roku liturgicznego. Wymienić tu można chociażby takie uroczystości jak: Dzień Papieski, Korowód Świętych, Dzień Eucharystyczny, Konkurs Kolęd czy też organizowane corocznie Jasełka. W Ośrodku działa Koło Ministrantów, gdzie uczniowie przygotowują się do pełnienia posługi przy ołtarzu.

     Uczniowie naszego Ośrodka od lat biorą udział w konkursach: biblijnym i plastycznym organizowanych dla szkół specjalnych przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie. I co roku znajdują się w ścisłym gronie laureatów.

     

     

     

Adres / Kontakt
Przedszkole Specjalne,
Szkoła Podstawowa Nr 9 -UZ,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.