Przedszkole, SP, SPdP dla dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym


Świetlica szkolna

     W pracy stosowane są różne formy zajęć: ruchowe, muzyczne plastyczno-techniczne. Wychowankowie doskonalą techniki szkolne, korzystająć z komputera i video.
     Z zakresu wychowania i kultury zachowania uczniowie wdrażani są do używania zwrotów grzecznościowych, ładu i porządku wokół siebie, kultury spożywania posiłków, higieny mycia rąk.
     W trakcie zabaw i zajęć wychowankowie zdobywają umiejętności:
  • nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami oraz przestrzegania form społecznego współżycia,
  • przestrzeganie zasad życia zbiorowego.


  • Rozwijają:

  • zainteresowania przyrodnicze,
  • sprawność ruchową, zaspokajają naturalne potrzeby ruchu,
  • ekspresję twórczą,
  • zainteresowania pięknem i bogactwem naszego regionu,
  • umiejętność swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się wrażeniami i przeżyciami.
     Wzbogacają słownik, wymowę oraz mowę komunikatywną. Doskonalą umiejętność uważnego słuchania tekstu mówionego i czytanego. Aktywizują myślenie i wyobraźnię. Usprawniają sprawność manualną.

     


Adres / Kontakt
Przedszkole Specjalne,
Szkoła Podstawowa Nr 9 -UZ,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
przy
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 24

e-mail: soswnr1@nowytarg.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.