Przedszkole, SP, SPdP dla dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Zespół 'PIEGUSKI'

     Zespół artystyczny "Pieguski" działa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum UZ od 2002 roku. Opiekunami zespołu są panie Małgorzata Niegłos i Marcelina Fryźlewicz.
     "Pieguski" występują podczas różnych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Dużym powodzeniem, także podczas licznych koncertów promocyjnych Ośrodka w miejskim Ośrodku kultury, cieszył się program pt. "Bliskie spotkanie III stopnia". Zespół prezentując ten program, wygrał elminacje do Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych - Skawina 2004.
W 2007 roku zespół otrzymał ponowną nominację do koncertu finałowego Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych - Skawina - Kraków.
Brał także udział w międzynarodowym Festiwalu "Lajkonik" w Krakowie, gdzie zaprezentował widowisko muzyczno-taneczne pt. "Podwodny świat", otrzymując główną nagrodę.
Od roku 2008 zespół występuje na festynie z okazji Dnia Dziecka w ogrodzie przy Kościele Św. Katarzyny w Nowym Targu. W dniach 19-21.06.2009 r. zespół uczestniczył w VII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych w Podolanach. Za taniec do piosenki „Laleczka z saskiej porcelany” otrzymał dwa wyróżnienia : - w kategorii za najlepsze wrażenia artystyczne, - w kategorii występ teatralny, widowisko muzyczne. Organizatorzy festiwalu zapewnili uczestnikom wiele atrakcji m. in. pokazy straży pożarnej, pokazy lotnicze, tresura psa – ratownika. W dniu 22.04.2010 r. zespół wziął udział w XIX Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego - Skawina 2010. Przedstawiona inscenizacja piosenki „Laleczka z saskiej porcelany” zdobyła uznanie widowni i została nagrodzona dyplomem i statuetką. Największym sukcesem Zespołu jest czterokrotne zdobycie nagrody GRAND PRIX w kategorii zespołów tanecznych na Ogólnopolskim Festiwalu „Śpiewaj z nami” w Tarnowie: - po raz pierwszy w roku 2009 za taniec do piosenki „Laleczka z saskiej porcelany”, - po raz drugi w roku 2011 za taniec „Karawana” i dodatkowo został uhoronowany także nagrodą jury dziecięcego, a nasz Michael Jackson w wykonaniu Dominiki Mirgi zdobył uznanie jury i wielki aplauz publiczności otrzymując specjalną nagrodę, - po raz trzeci w 2012 za dynamiczny taniec „Indianie i Kowboje”, - po raz czwarty w 2013 za wspaniałe widowisko taneczne „Bliskie spotkania III stopnia” i dodatkowo puchar Prezydenta Miasta Tarnowa. Tu znowu na uczestników festiwalu czekały liczne atrakcje: teatrzyki, występy magika, dyskoteki w prawdziwym klubie muzycznym.
     Mali artyści bardzo przeżywają każdy występ i staraj się zagrać swe role jak najlepiej, a nagrodą dla nich są uśmiechnięte i zachwycone twarze rodziców, kolegów i nauczycieli oraz burze oklasków na zakończenie występów. Dzięki temu dzieci uwierzyły we własne siły, czuły się ważne i podziwiane.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Adres / Kontakt
Przedszkole Specjalne,
Szkoła Podstawowa Nr 9 -UZ,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.