Przedszkole, SP, SPdP dla dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy


Zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi mogą być objęte dzieci od 3-25 roku życia. Aby móc skorzystać z tej formy wsparcia i rewalidacji uczestnik zajęć musi posiadać „Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno –wychowawczych zespołowych” wydane przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną.

Oddział rewalidacyjno-wychowawczy tworzy obecnie dwóch uczestników z orzeczeniem o głębokim stopniu dysfunkcji intelektualnych w wieku 16 i 24 lat.

Zajęcia rewalidacyjne trwają od godziny 8.00 - 12.00. Każdy dzień rozpoczynamy od przywitania połączonego z "rozbudzaniem zmysłów". Podczas śniadania uczymy się samodzielnego jedzenia i obsługi przy stole.


Następnie odbywają się zajęcia zindywidualizowane oraz grupowe: zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczno-techniczne, które mają na celu nabywanie konkretnych umiejętności funkcjonalnych. Większość z nich odbywa się w jednej, przystosowanej do potrzeb uczestników sali. W czasie zajęć panuje ciepła rodzinna atmosfera, wspólnie się uczymy i doskonale razem bawimy.
Ponadto korzysta się z sali rehabilitacyjnej. Uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych biorą także udział w wydarzeniach i spotkaniach szkolnych. Chodzą na spacery i uczestniczą w wycieczkach.Zespół nauczycieli: psycholog, pedagog, rehabilitant i logopeda, opracowuje dla każdego ucznia Indywidualny Program Zajęć na podstawie wcześniejszej diagnozy funkcjonalnej. Plan edukacji zawiera cele oparte na sferze najbliższego rozwoju w poszczególnych sferach rozwojowych takich jak: komunikowanie się, rozwój społeczny, rozwój motoryczny, samoobsługa oraz rozwój poznawczy.

Nauczyciele mają ciągły kontakt z rodzicami uczniów poprzez spotkania na wywiadówkach, spotkania indywidualne oraz kontakt telefoniczny.

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie"


- w naszym Zespole Rewalidacyjno – Wychowawczym wciąż uczymy się nawzajem
jak żyć!!Adres / Kontakt
Przedszkole Specjalne,
Szkoła Podstawowa Nr 9 -UZ,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.