Przedszkole, SP, SPdP dla dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Nauczyciele

mgr Anna Trybuła   wicedyrektor


Przedszkole Specjalne

mgr Monika Bodzioch   wychowawca 1 oddziału przedszkolnego
mgr Anna Motyka   wychowawca 2 oddziału przedszkolnego
mgr Anna Kasińska – Orzeł   wychowawca 3 oddziału przedszkolnego


Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy

mgr Jadwiga Matusiewicz   wychowawca oddziału rewalidacyjno - wychowawczego


Szkoła Podstawowa

mgr Justyna Kois
mgr Barbara Król
mgr Lidia Rapacz
mgr Anna Szewczyk
mgr Izabella Chronowska-Benedyk
mgr Dorota Janczy
mgr Jadwiga Kubiak - Łasocha
mgr Elżbieta Motyka
mgr Marzena Nogawka

mgr Małgorzata Chowaniec
mgr Elżbieta Gach
mgr Małgorzata Niegłos
  wychowawca I zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca II A zespołu edukacyjno-terapeutyczneg
wychowawca II B zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca III zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca IV zespołu edukacyjno-terapeutycznego

wychowawca V A zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca V B zespołu edukacyjno-terapeutycznego

wychowawca V C zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca VI zespołu edukacyjno-terapeutycznego

wychowawca VII A zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca VII B zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca VIII zespołu edukacyjno-terapeutycznego
Adres / Kontakt
Przedszkole Specjalne,
Szkoła Podstawowa Nr 9 -UZ,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.