Przedszkole, SP, SPdP dla dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym


Nauczyciele

mgr Joanna Piotrowska-Ancew   wicedyrektor


Przedszkole Specjalne

mgr Monika Bodzioch   wychowawca 1 oddziału przedszkolnego
mgr Anna Motyka   wychowawca 2 oddziału przedszkolnego
mgr Anna Kasińska – Orzeł   wychowawca 3 oddziału przedszkolnego


Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy

mgr Sylwia Luberda   wychowawcy oddziału rewalidacyjno - wychowawczego


Szkoła Podstawowa

mgr Barbara Król
mgr Lidia Rapacz
mgr Anna Szewczyk
mgr Izabella Chronowska-Benedyk
mgr Dorota Janczy
mgr Jadwiga Kubiak - Łasocha
mgr Elżbieta Motyka
mgr Marzena Nogawka
mgr Elżbieta Gach
mgr Małgorzata Niegłos
  wychowawca I zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca II A zespołu edukacyjno-terapeutyczneg

wychowawca II B zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca III zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca IV A zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca IV B zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca V zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca VI zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca VII zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca VIII zespołu edukacyjno-terapeutycznego


Publiczne Gimnazjum

mgr Anna Kram - Ligas
mgr Monika Hołowczak
mgr Justyna Kois
mgr Bożena Pudzisz
  wychowawca III A zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca III B zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca III C zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca III D zespołu edukacyjno-terapeutycznego


Szkoła Przysposabiająca do Pracy

mgr Barbara Buroń
mgr Małgorzata Klimowska
mgr Renata Knap
  wychowawca I zespołu edukacyjno-terapeutycznego

wychowawca II zespołu edukacyjno-terapeutycznego
wychowawca III zespołu edukacyjno-terapeutycznego

mgr Jadwiga Matusiewicz
mgr Małgorzata Chowaniec
lic.  Małgorzata Stopka
mgr Dorota Stós-Mączka
mgr Marta Warzycka
mgr Adam Handzel
mgr Marcelina Fryźlewicz
mgr Barbara Jagiełowicz
mgr Teresa Jagoda
mgr Joanna Piotrowska - Ancew
mgr Ewa Bogacz
mgr Agata Sarna - Pohrebny

mgr Robert Jachymiak
mgr Rafał Borowski
mgr Marzena Nogawka
mgr Olga Wielińska -Jachymiak
mgr Anna Szewczyk
mgr Urszula Szroborz
mgr Jolanta Huzior
mgr Anna Sarniak
mgr Halina Szewczyk
  świetlica szkolna
przysposobienie do pracy
przysposobienie do pracy
przysposobienie do pracy
psycholog
psycholog
muzyka z rytmiką
zajęcia wspomagające rozwój mowy
zajęcia wspomagające rozwój mowy
zajęcia wspomagające rozwój mowy

zajęcia rewalidacyjne - gimnastyka korekcyjna
zajęcia rewalidacyjne - zajęcia ruchowe, wych.fizyczne
wych. fizyczne, zaj. rewalidacyjne - gimn. korekcyjna
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
zajęcia rewalidacyjne – integracja sensoryczna

zajęcia rewalidacyjne – integracja sensoryczna
wychowanie do życia w rodzinie
religia
religia
religia


Adres / Kontakt
Przedszkole Specjalne,
Szkoła Podstawowa Nr 9 -UZ,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
przy
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 24

e-mail: soswnr1@nowytarg.pl


Jak dojechać?
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.